Gred Gruppe Polska

Usługi dodatkowe

  • powiadamianie Zleceniodawcy lub pogotowia technicznego o stwierdzonych (bądź zgłaszanych przez mieszkańców) uszkodzeniach i niesprawnościach instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie posesji i w razie potrzeby zabezpieczenia ich,
  • powiadamianie zleceniodawcy (a także w miarę konieczności policji, czy straży miejskiej) o stwierdzonych przypadkach łamania przez mieszkańców Regulaminu porządku Domowego,
  • wywieszanie i zdejmowanie flag - utrzymanie ich w czystości,
  • przechowywanie kompletów kluczy do pomieszczeń wspólnych urządzeń oraz odpowiedzialność za ich użytkowanie i udostępnianie upoważnionym osobom,
  • pomieszczeńusuwanie z pomieszczeń suszarni, pralni, korytarzy piwnicznych i strychowych przedmiotów zbędnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń o usterkach, awariach i innych nieprawidłowościach na posesji, prowadzenie rejestru zgłoszeń,
  • informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych lub zgłaszanych usterkach, awariach i innych nieprawidłowościach na posesji oraz czynnościach podjętych w celu ich usunięcia lub zabezpieczenia,
  • przyjmowanie i przekazywanie Zleceniodawcy korespondencji oraz doręczanie adresatom korespondencji przekazanej przez Zleceniodawcę,
  • umawianie spotkań z wykonawcami robót lub dostawcami usług w celu pozyskania ofert lub w związku z realizacją umów,
  • prowadzenie ewidencji stanu liczników zimnej wody i energii elektrycznej zamontowanych w pomieszczeniach wspólnych.Nasze pozostałe serwisy: http://gred.pl/ http://www.czysciciele.pl/
GRED GRUPPE POLSKA
ul. Kasprowicza 72 lok. 31A, 01-949 Warszawa
Tel.: +48 602 250 636
E-mail: slawek@gred.pl, biuro@gred.pl